O firmě
 
Váhy
- obchodní
- kontrolní
- laboratorní
- etiketovací
- průmyslové
- počítací
- autováhy
 
Pokladny
- obchodní
- restaurační
 
Ostatní produkty
- vyhodnocovací jednotky
- skenery
- pokladní boxy
 
Služby
- přestavby vah
- spotřební materiál
 
Kontakt

 

 

A&D LABORATORNÍ VÁHY


Laboratorní váhy série GF

- vnější kalibrace
- počítací funkce
- vážení v %
- automatický výpočet hustoty
- fluorescenční displej
- komparátor
- obousměrný interface RS-232
- WinCT-software pro komunikaci s PC
- síťové napájení
- rozměr plošiny: 128 x 128 mm
- váživost: 210g/0.001g, 310g/0.001g, 1250g/0.01g,
2100g/0.01g, 3100g/0.01g, 6100g/0.01g


 

Laboratorní váhy série HR

- počítací funkce
- vážení v %
- možnost tvorby vlastního koeficientu hustoty
- filtry na snižování vlivu vnějšího prostředí
- rozměr vážící plošiny : O85 mm
- váživost: 120g/0.1mg, 210g/0.1mg, 310mg/0.1mg,
42g - 210g/ 0.01mg - 0.1mg
- volitelné doplňky: interface RS-232 / proudová smyčka
vnitřní akumulátorový zdroj